Metody leczenia

Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka

Oceną rozwoju psychoruchowego dziecka można wychwycić odchylenia zachodzące w prawidłowym fizycznym, psychicznym i społecznym rozwoju niemowląt oraz dzieci starszych. Wczesna ocena rozwoju psychoruchowego przeprowadzona przez certyfikowanego fizjoterapeutę pozwala na zlokalizowanie zaburzeń
i jeżeli konieczne dobranie terapii rehabilitacyjnej wg określonej metody.
Rodzicu! Powinieneś zwrócić uwagę na kolejne etapy rozwoju dziecka, w których osiąga ono, tzw. kamienie milowe, czyli punkty zwrotne w prawidłowym rozwoju, a certyfikowany terapeuta określi jakość wzorców ruchowych.

Metoda Vojty

Rehabilitacja metodą Vojty ma na celu torowanie odruchów i przywrócenie wrodzonych, naturalnych ruchowych wzorców, których rozwój został zablokowany. Metoda Vojty stosowana jest u dzieci z:

  • Zaburzeniami Ośrodkowej Koordynacji Nerwowej (ZOKN)
  • asymetrią ułożeniową
  • uszkodzeniami splotu barkowego
  • mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)
  • wadami postawy

Terapia metodą Vojty polega na wzbudzaniu odruchów, przez stymulację określonych punktów na ciele dziecka. Ten sposób wyzwala genetycznie zablokowane odruchy, które powinny pojawić się u zdrowego dziecka
w określonym stadium rozwoju, np.: umiejętności poruszania się (obracanie, czworakowanie).
Podczas stymulacji utrwalają się nowe poprawne odruchy, poprzez korygowanie patologicznych wzorców.
Dwoma podstawowymi systemami torowania odtruchów w celu odzyskania koordynacji ruchowej jest odruchowe pełzanie i odruchowy obrót.
Metoda Vojty wymaga wiele od rodzica. Dzięki współpracy Rodzic, certyfikowany teraputa metody Vojty, neurolog dziecięcy, osiąga się wspaniałe rezultaty w krótkim czasie.
Bardzo ważna jest terapia w domu, wykonywana przez rodzica, po dokładnym instruktażu i ćwiczeniu pod okiem terapeuty.

PNF w Pediatrii

Rehabilitacja metodą PNF jest przyjazna dziecku. Certyfikowany fizjoterapeuta metody PNF pracując z dzieckiem wykorzystuje silne strony oraz umiejętności dziecka do ponownego nauczenia się utraconych funkcji.
Wykorzystując techniki stabilizujące, rozluźniające, przeciwbólowe oraz uczące ruchu i koordynacji, rehabilitacja metodą PNF przywraca wzorce ruchowe, takie jak: prawidłowe chodzenie, siadanie, wstawani.
Metodę PNF stosujemy u dzieci z wadami układu kostno-stawowego, skoliozami nerwowo-mięśniowymi, z zanikiem mięśni, z uszkodzeniem rdzenia kręgowego lub splotu ramiennego, przepukliną oponowo-rdzeniową oraz u dzieci
z mózgowym porażeniem dziecięcym.

NDT-Bobath

Rehabilitacja metodą NDT-Bobath jest stosowana u wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia rozwojowe o różnym podłożu.
Głównymi założeniami metody NDT-Bobath jest:
Wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego. Umożliwiają to odpowiednie technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia zastosowane w rehabilitacji metodą NDT-Bobath.
Nadrzędnym celem w procesie rehabilitacji metodą NDT-Bobath jest przygotowanie pacjenta do czynności życia codziennego. Certyfikowany terapeuta NDT-Bobath przygotowuje do samodzielności w jak największym zakresie.
Dzięki terapii hamowane są nieprawidłowe odruchy, na bazie których dziecko buduje nieprawidłowe wzorce ruchowe.
Prawidłowo przeprowadzona rehabilitacja metodą NDT-Bobath wyzwala u dziecka ruchy w formie jak najbardziej zbliżonej do ruchów prawidłowych w zależności od możliwości dziecka. Ruch kontrolowany jest przez terapeutę, którego pomoc zmniejsza się w miarę opanowywania przez dziecko ruchu.
Nie ma gotowego zestawu ćwiczeń. Każde dziecko ma swój indywidualny program zmieniany i dostosowywany do jego aktualnych potrzeb i umiejętności.
Założeniem metody NDT-Bobath jest przeszkolenie rodziców do prawidłowej pielęgnacji dziecka. Należy wiedzieć iż właściwe noszenie, karmienie, ubieranie, przewijanie oraz zabawa wpływają na prawidłowy rozwój dziecka.

Metoda Integracji Sensorycznej

Terapia SI pomaga dzieciom z trudnościami w uczeniu się, dzieciom które mają kłopoty z czytaniem, zapamiętywaniem, pisaniem, ortografią, trudności ze skupianiem uwagi. Dzieci z problemami ruchowymi (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymywaniem równowagi, ciągłe potykanie się) powinny zostać poddane terapi SI. Terapia SI pomaga dzieciom z tzw. "wstrętem do nauki", gdy rodzice mają wrażenie, że dziecko jest "leniwe".
Innymi wskazaniami do terapi Integracji Sensorycznej są: niską motywacja i samoocena, nadmierna ruchliwość, kłopoty z koncentracją uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa. Dzieci przesadnie spokojne, powolne, które leniwie wykonują codzienne czynności, a także te nadwrażliwe lub zby mało wrażliwe na bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe mogą uczestniczyć w terapi SI.
Terapia SI jest pomocna dla dzieci z trudnościami w mówieniu lub opóźnieniem w rozwoju mowy, a także dzieci, które nie radzą sobie z zabawami manualnymi.

Terapia manualna

Terapia manualna służy funkcjonalnej diagnostyce narządu ruchu opartej o tzw. „ wybiórcze napięcia”oraz leczeniu struktur miękkich na podstawie uzyskanego rozpoznania (terapia przyczynowa). Stosowane zabiegi to mobilizacja, manipulacje i masaż funkcjonalny. Wskazaniem do terapii manualnej są uszkodzenia funkcjonalne układu ruchu uwarunkowane przez zmiany w stawach, mięśniach i nerwach.

Masaż Shantala

Technika masażu Shantala buduje szczególną wieź między rodzicem a dzieckiem. Dzięki technice masażu Shantala rozwijamy u naszych dzieci zmysł dotyku i czucia. Możemy wykonywać czynności związane z tą techniką podczas codziennej pielęgnacji niemowląt, np. podczas kąpieli. Opanowanie techniki masaży Shantala jest przyjemne również dla rodzica i pozwala wyciszać dzieci przed spaniem, przyczynia się do normalizacji napięcia mięśniowego.

Kinesiology Taping

Polega na stosowaniu kilku rodzajów plastrów dla wspomagania mięśni bez ograniczania ich ruchomości. Bardzo duże efekty terapeutyczne daje połączenie tapingu z innymi metodami rehabilitacyjnymi.
Kinesiotaping wpływa na funkcje mięśni poprzez normalizację napięcia mięśniowego, poprawia mikro krążenie, wspiera funkcje stawów poprzez korekcję ustawienia, podporę bierna oraz poprawę propriocepcji. Kinesiotaping aktywuje endogenne systemy znieczulania.

Nauka prawidłowej pielęgnacji niemowląt

Prawidłowa pielęgnacja niemowląt jest formą prewencji przed ewentualnym pogłębianiem problemu terapeutycznego dziecka, np. przy asymetrii, wykonywanie czynności pielęgnacyjnych „na jedną stronę” powoduje utrwalenie asymetrii. Nauka prawidłowej pielęgnacji dotyczy czynności ubierania, przewijania, karmienia, podnoszenia, odbijania, kompania … czyli właściwie wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych codziennie. Ze względu na wysoką częstotliwość czynności pielęgnacyjnych niezbędne jest nauczenie się prawidłowej pielęgnacji niemowląt.